W 2020 roku jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i spoza Systemu otrzymają ponad 132 miliony złotych.

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posłowie zajęli się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na 2020 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował Władysław Budzeń – Dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami przez Władysława Budzenia i posła Edwarda Siarkę, który koreferował części budżetu, w 2020 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego otrzymają z 42 części budżetu państwa do podziału 73 miliony złotych, natomiast jednostki OSP spoza systemu mogą liczyć na wsparcie w wysokości 39 milionów złotych.

W trakcie prac w komisji Władysław Budzeń poinformował, że dla jednostek OSP z KSRG zapisano dodatkowe środki w rezerwie celowej w wysokości 13 mln 790 tysięcy złotych, co daje łącznie 86 mln 790 tysięcy złotych.

Przy podziale środków KSRG dla poszczególnych województw tak jak w latach ubiegłych będą brane następujące kryteria: liczba jednostek włączonych do systemu według stanu z roku poprzedniego, liczba wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń, udział w zabezpieczeniu operacyjnym obszaru chronionego w poprzednim roku, liczba ludności w danym województwie i liczba powiatów w danym województwie.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokona podziału środków prawdopodobnie dopiero po wejściu w życie ustawy budżetowej, czyli w lutym lub marcu.

o autorze

Redakcja/Łukasz