W poniedziałek 20 stycznia w Krajowej Izbie Odwoławczej zapadł wyrok dotyczący postępowania przetargowego na dostawę drabin dla Państwowej Straży Pożarnej.

Dla przypomnienia, w grudniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu rozstrzygnęła przetarg na dostawę dwudziestu samochodów z drabiną – siedmiu min. 30-metrowych, dwunastu min. 40-metrowych i jednego samochodu z drabiną 37-metrową dla komend powiatowych i miejskich w całym kraju. Komisja przetargowa za najkorzystniejsze uznała oferty złożone przez konsorcjum w składzie Rosenbauer Polska i Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG.

Z takim wynikiem nie zgodziła się firma Fire-Max, przedstawiciel Magirusa w Polsce i złożyła w Krajowej Izbie Odwoławczej odwołanie. Firma wskazała w nim problemy, które – jej zdaniem – uniemożliwiły prawidłowy wybór ofert.

Na rozprawie, która odbyła się 20 stycznia Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła decyzję Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu o wyborze konsorcjum Rosenbauera i nakazała Zamawiającemu jeszcze raz zapoznać się ze wszystkimi dokumentami złożonymi w trakcie postępowania przetargowego i ze zgłoszonymi problemami, następnie je przeanalizować i dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszych ofert.  

Warto w tym miejscu wspomnieć, że ceny drabin zaproponowanych przez firmę Rosenbauer są dość ciekawa. Dla przykładu, jedną drabinę z łamanym przęsłem dla Państwowej Straży Pożarnej austriacka firma wyceniła na około 2,4 mln zł, natomiast podobna drabina dla LSRG Kraków-Airport kosztuje już 3,8 mln zł.

o autorze

Redakcja