Po jednym roku i pięciu miesiącach druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu w gminie Niepołomice wprowadzili się do nowej remizy.

Nowa remiza to budynek dwukondygnacyjny, powstał w miejscu starych garaży. Na parterze znajduje się garaż na trzy samochody ratowniczo – gaśnicze, szatnia, warsztat i pomieszczenia techniczne. Na piętrze mieści się sala do ćwiczeń, pomieszczenia biurowe i toalety.

W ramach inwestycji przebudowano drogi dojazdowe i infrastrukturę teletechniczną. Dodatkowo druhowie własnymi siłami odnowili elewację starej świetlicy, która znajduje się obok remizy.

Wartość inwestycji to prawie milion złotych, środki pochodzą z budżetu gminy Niepołomice.

Foto. Piotr Baran

o autorze

Redakcja/Łukasz