W piątek 22 maja druhowie OSP Wtórek zorganizowali ćwiczenia ratownicze „LAS 2020”, które miały na celu udoskonalenie kwalifikowanej pierwszej pomocy w trudnym terenie leśnym.

Ćwiczenia rozpoczęły się od wykładu naczelnika jednostki pt. „Kwalifikowana pierwsza pomoc w trudnym terenie”, następnie druhowie udali się do Leśnictwa Wtórek, gdzie przeprowadzono część praktyczną ćwiczeń. Składały się one z trzech scenariuszy:

„Upadek” – poszkodowany upadł ze skarpy, który doznał urazu głowy oraz kończyny dolnej. Zadaniem ratowników było dotarcie do poszkodowanego, zabezpieczenie rany głowy i złamanej kończyny oraz ewakuacja z trudnego terenu.

„Pilarz” – poszkodowany podczas cięcia piłą łańcuchową przeciął kończynę dolną. Zadaniem strażaków było zatamowanie masywnego krwotoku oraz zabezpieczenie poszkodowanego będącego we wstrząsie hipowolemicznym.

„Topielec” – poszkodowany wpadł do wody, w wyniku czego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Zadaniem ratowników było przeniesienie poszkodowanego w bezpieczne miejsce oraz wykonanie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) z wykorzystaniem defibrylatora AED.

Głównym celem manewrów było udoskonalenie kwalifikowanej pierwszej pomocy w trudnym terenie przez ratowników KPP oraz wprowadzenie do działań ratowniczych kandydatów na ratowników strażaków OSP Wtórek. Podczas ćwiczeń strażacy wykorzystali fantoma wykonanego ze starych węży strażackich. Nad prawidłowym przebiegiem zadań czuwali druhowie – ratownicy medyczni pracujący na co dzień w Zespołach Ratownictwa Medycznego – poinformowała jednostka na swojej stronie.

Ćwiczenia „LAS 2020”W piątek, 22 maja br. druhowie OSP Wtórek zorganizowali ćwiczenia ratownicze „LAS 2020”, które…

Opublikowany przez Ochotnicza Straż Pożarna Wtórek im. Józefa Mikołajczyka Sobota, 23 maja 2020

Foto. OSP Wtórek

o autorze

Redakcja/Łukasz