Z mapy zagrożenia pożarowego lasu, zamieszczonej na stronie Instytutu Badawczego leśnictwa wynika, że dzisiaj w lasach we wszystkich województwach występuje najwyższe zagrożenie pożarowe.

Mapa z godziny trzynastej.

Jak można przeczytać na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa, stopień zagrożenia pożarowego jest ustalany o godzinie 9.00 i 13.00 na podstawie pomiarów parametrów meteorologicznych (temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz dobowej sumy opadu atmosferycznego) a także wilgotności ściółki sosnowej, będącej wskaźnikowym materiałem palnym, ze względu na dominujący udział sosny w polskich lasach. W oparciu o prognozowane na podstawie numerycznego modelu prognozy pogody (COSMO) wartości parametrów meteorologicznych oraz przewidywaną wilgotności materiału palnego określany jest także prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasu z wyprzedzeniem do 24 godzin.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl