Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka. Od siedmiu lat tego dnia swoje święto obchodzi również Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.

Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej zostało ustanowione 24 grudnia 2013 roku Decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Obecnie w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej pełni służbę 23 żołnierzy, 31 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i 16 pracowników wojska.

Ponadto w 91 jednostkach Wojskowej Straży Pożarnej pełni służbę 1267 żołnierzy, 21 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i 1100 pracowników wojska. Strażacy mają do dyspozycji 24 lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze, 39 samochodów lotniskowych oraz 97 średnich i 68 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

W Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym funkcjonuje 21 jednostek Wojskowej Straży Pożarnej.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl