Trochę historii…

W 1975 r. w USA rozpoczęto badania mające na celu scharakteryzowanie wymagań dla zawodowych strażaków w oparciu o najczęściej wykonywane w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych zadania. W 1985 r. grupa losowo wybranych strażaków uczestniczyła w testach określających fizyczną zdolność oraz normy wydolnościowe dla pracy zawodowego strażaka. Do dziś ten system funkcjonuje jako program selekcji przy naborze do służby oraz jako roczny test sprawności fizycznej pracujących już ratowników.W 1991 r. test sprawności fizycznej przerodził się w sportową rywalizację dziś znaną jako Firefighter Combat Challenge. W 1998 r. odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w Anaheim w Kalifornii.

Jak to wygląda?

Zmagania strażaków trwają kilka dni. Zawodom towarzyszą liczne pokazy przedstawiające pracę strażaków oraz promujące bezpieczeństwo pożarowe, strefa piknikowa, a także zabawy dla najmłodszych.

Formuła zawodów jest niezwykle trudna, ze względu na fakt, iż zawodnicy w sprzęcie ochrony indywidualnej (zakres własny) oraz w aparacie ochrony dróg oddechowych wraz z maską (zapewnione przez organizatorów) mają do wykonania:

14875943_1106589656118352_1064798664_o

I – Wbieganie na III piętro wieży z pakietem wężowym o wadze 19 kg

Zadanie polega na wniesieniu węża W-75 złożonego na płasko na szczyt wieży. Konkurencja rozpoczyna się u podstawy wieży (wieża ma 12 m wysokości). Waga węża wynosi 19 kg. Wąż może być wniesiony w dowolny sposób i powinien być złożony do kontenera na szczytowym piętrze.

II – Wciąganie kolejnego pakietu wężowego o wadze 19 kg za pomocą liny na III piętro oraz zbieganie z wieży bez pominięcia jakiegokolwiek stopnia

Zadanie polega na wciągnięciu 19 kg węża zwiniętego w krąg przy użyciu liny. Zadanie jest zaliczone, gdy zwój węża przekroczy poręcz i będzie umieszczony w kontenerze. W przypadku utraty kontroli zawodnik będzie musiał ponownie wciągnąć wąż. Zawodnik schodząc z wieży musi dotknąć każdego stopnia schodów oraz musi korzystać z obu poręczy.

III – Uderzanie 4 kg młotem w ciężar o wadze 72kg i przesuwanie go o wyznaczone pole – zadanie sugerujące wyważanie drzwi

Przy tej konkurencji wykorzystujemy urządzenie symulujące używanie młota. Korzystając z  młota bezodrzutowego o wadze 4-5kg, zawodnik musi przesunąć 72 kg sztabę metalową na odległość 1,5 m uderzając w nią młotem (obuchem). Pchanie sztaby jest niedozwolone.

IV – Slalom na odcinku 40 m oraz powrót po linii prostej z nawodnioną linią wężową, przejście przez drzwi i trafienie do celu strumieniem wody

Zawodnik musi pokonać 40 m długości slalom bez pomijania i przewracania pachołków. W ramach wykonywania zadania zawodnik musi podnieść prądownicę podłączoną do węża i przeciągnąć na odległość około 24 m. Następnie otworzyć prądownicę po przekroczeniu bramki i trafić do celu strumieniem wody.

V – Ciągnięcie manekina o wadze 80 kg, tyłem do mety na odcinku 30 m czyli ewakuacja osoby poszkodowanej

Zadanie polega na przeciągnięciu ważącego 80 kg manekina do tyłu na odległość 30 m. Manekina nie można ciągnąć za ubranie lub kończyny. Manekin nie może być niesiony. W każdym momencie musi dotykać do toru zawodów. Czas zatrzymuje się, gdy zawodnik i manekin całkowicie przekroczą linię mety.