Z dniem 14 lutego Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak powołał bryg. Mariusza Feltynowskiego na stanowisko Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Feltynowski ma 44 lata, jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Na swoim koncie ma służbę w Departamencie Współpracy Międzynarodowej KG PSP, Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, CNBOP i udział w misjach pomocniczych po powodzi w Niemczech, tsunami na Sri Lance i trzęsieniu ziemi w Pakistanie. Dowodził ciężkim grupami poszukiwawczo – ratowniczymi HUSAR POLAND na Haiti w 2010 roku i w Nepalu w 2015 roku.

Od 16 grudnia 2019 roku do 14 lutego 2020 roku pełniący obowiązki Dyrektora KCKRiOL.

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności odpowiedzialne jest m.in. za kierowanie KSRG i ochroną ludności, koordynowanie działaniami ratowniczymi, których rozmiar i zasięg przekracza możliwości ratownicze województwa oraz organizowanie i kierowanie działaniami centralnego odwodu operacyjnego.

Foto. KG PSP 

o autorze

Redakcja/Łukasz