Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego ‘Działalność służb ratowniczych w 2017 r.’ wskazuje, że w porównaniu z 2016 roku liczba interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej wzrosła o 16,4 proc.

W ubiegłym roku na terenie całego kraju jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały prawie 520 tysięcy razy, to o 16,4% więcej niż w 2016 r. Odnotowano 354,7 tys. miejscowych zagrożeń, 125,9 tys. pożarów oraz 39,3 tys. fałszywych alarmów.

Najwięcej zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej (69,2 tys.) odnotowano w województwie śląskim, najmniej (11,6 tys.) w województwie podlaskim.

Najczęściej występującymi miejscowymi zagrożeniami były zdarzenia związane z silnymi wiatrami (103,5 tys.) – wzrost w porównaniu z 2016 r. o 82,6%. Często występującym rodzajem miejscowych zagrożeń były także zdarzenia w transporcie drogowym (67,9 tys.). Spośród wszystkich alarmów fałszywych ponad połowa (52,5%) była zgłaszana w dobrej wierze.

Jak czytamy w raporcie najwięcej zdarzeń występuje między godziną 15 a 20. Najczęściej strażacy dojeżdżają na miejsce zdarzenia w ciągu 6-10 minut. Dojazdy trwające ponad pół godziny to jedynie 2,9% wszystkich wyjazdów.

We wszystkich zdarzeniach w 2017 roku brało udział 3 mln 592 tys. strażaków, w tym 1 mln 733 tys. z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wykorzystano prawie 841 tys. pojazdów, z czego ponad 680 tys. to samochody gaśnicze.

W wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń zginęło 4600 osób, a 68 300 zostało rannych.

Na podstawie: GUS

o autorze

Redakcja/Łukasz