Podczas spotkania kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami związku ‘Florian’ poinformowano o planowanych zmianach w kształceniu i doskonaleniu zawodowym strażaków.   

W informacji po spotkaniu przekazano cztery ważne zmiany.

15 września Komendant Główny PSP podpisał program przewidujący uproszczoną ścieżkę uzyskania kwalifikacji do kierowania działaniami ratowniczymi (SPK) obejmujący 140 godzin.

Dotychczasowym kurs w zawodzie strażak trwający siedem miesięcy zostanie zmieniony na krótki kurs przygotowawczy. Będzie prowadzony w szkołach pożarniczych i w ośrodkach szkolenia komend wojewódzkich po uzyskaniu akredytacji.

Szkolenie podstawowe realizowane przez szkoły pożarnicze będzie realizowane w systemie ogłaszanych naborów. Komendanci Powiatowi/Miejscy prowadząc rekrutację, będą zobowiązani do terminowego skoordynowania przyjęcia do służby z naborem na szkolenie podstawowe,

Komenda Główna PSP planuje również zmiany w zakresie szkolenia podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych tak aby nie wykonywały tego Komendy Powiatowe/Miejskie PSP. O co dokładnie chodzi wyjaśnimy niebawem.  

 

o autorze

Redakcja/Łukasz