Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w podsumowaniu ubiegłego roku zawarła informację ile strażacy zużyli środków gaśniczych.

Dla przypomnienia, w ubiegłym roku straż pożarna odnotowała ponad 583 tysiące interwencji, z czego blisko 129 tys. pożarów, 414 tys. miejscowych zagrożeń i 40 tys. fałszywych alarmów.

Według danych Komendy Głównej PSP, strażacy zużyli 627334,751 metrów sześciennych, 348 387 litrów środka pianotwórczego, 54 123 kilogramów proszku gaśniczego, 834 117 kilogramów sorbentów i 80 464 kilogramów neutralizatorów.

Podczas akcji korzystali ponad 100 tysięcy razy z hydrantów zewnętrznych, rzek, cieków wodnych, zbiorników sztucznych i neutralnych.

o autorze

Redakcja/Łukasz