W dniach 12-13 czerwca 2019 roku w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2019 organizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A.

INSEC to coroczne wydarzenie tworzone w konsultacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, spełniające funkcję transparentnego forum dialogu i wymiany wiedzy dotyczącej dobrych praktyk i nowoczesnego wyposażenia wszystkich formacji zaangażowanych w ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce, z wykorzystaniem dorobku i doświadczeń podobnych formacji z zagranicy.

Czyni to z INSEC wydarzenie unikalne w skali kraju i wychodzące naprzeciw wyzwaniom XXI wieku – w tym w szczególności w zakresie współdziałania formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli i ich niezbędną integrację sprzętową. Podobnie jak w roku ubiegłym, do udziału w INSEC zostały zaproszone formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne i ochronę granic w Polsce, w tym: Straż Graniczna, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska m.st. Warszawy, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojska Obrony Terytorialnej, Służba Więzienna i Ochotnicza Straż Pożarna.

Ponadto, podobnie jak w poprzedniej edycji, do udziału w INSEC 2019 w charakterze prelegentów, prowadzących warsztaty z zakresu modernizacji służb mundurowych oraz zwiedzających, zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji międzynarodowych takich jak FRONTEX i EUROPOL, jak również przedstawiciele zagranicznych formacji zaangażowanych w działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i ochronę granic.

INSEC to przede wszystkim wystawa, stanowiąca dla zaproszonych gości z Polski i zagranicy cenne źródło informacji o nowościach technologicznych oraz stwarzająca transparentną platformę do dyskusji o ich optymalnym wykorzystaniu w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo wewnętrzne. Możliwości w zakresie zaprezentowania na wystawie rozwiązań Państwa firmy są bardzo zróżnicowane i odpowiadają zróżnicowanej strukturze rynku, oferującego szeroką gamę rozwiązań od akcesoriów i elementów wyposażenia indywidualnego, poprzez pojazdy, aż po elementy infrastruktury i rozwiązania teleinformatyczne.

Polski Serwis Pożarniczy Remiza.pl objął Międzynarodową Wystawę i Konferencję Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2019 patronatem medialnym.

o autorze

Redakcja/Łukasz