1 stycznia weszło w życie zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego PSP w sprawie sposobu przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG.

Zarządzenie wydane przez gen. brygadiera Leszka Suskiego określa sposób przeprowadzenia inspekcji w stanowiskach kierowania, jednostkach ratowniczo-gaśniczych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, zakładowych strażach pożarnych i innych podmiotach włączonych do systemu.

W porównaniu z zarządzeniem z 2013 roku, które automatycznie już nie obowiązuje zmianie uległa część dotycząca Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas inspekcji w OSP oprócz oceniania przebiegu alarmowania, stanu wyposażenia, dokumentów, uprawnień i tym podobnych rzeczy wprowadzono pisemny sprawdzian wiedzy. Według Zarządzenia test składa się z 10 pytań niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych i są dostosowane poziomem i zakresem do funkcji pełnionych przez poszczególnych strażaków tj. DOWÓDCA, KIEROWCA, RATOWNIK. Każde pytanie oceniane jest w systemie 0 do 1.

My znaleźliśmy pytania zespołu inspekcyjnego Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Do pobrania TUTAJ  (pobiera się automatycznie).

Kolejnym, nowym i jednocześnie ostatnim elementem inspekcji jest dokonanie opisowej oceny stanu strażnicy, w zakresie warunków wpływających na gotowość operacyjną.

Foto: OSP Kalwaria

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl