Komendy Państwowej Straży Pożarnej z województwa pomorskiego prowadzą cztery duże inwestycje o wartości prawie 15 milionów złotych.

Największą inwestycją jest budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Gdyni Oksywie. Powstaje ona w miejscu istniejącej jednostki.

W 2016 roku opracowano dokumentację projektową. Budowa rozpoczęła się w 2017 roku. Planowane zakończenie – 2019 rok. Wartość podpisanej umowy na budowę jednostki 6.359.492,83 zł. Zaawansowanie prac obecnie jest na poziomie 90%. Obecnie trwają prace instalacyjne i wykończeniowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W tym roku na budowę przeznaczono 4 mln 771 tys. zł, z czego 3 mln 132 tys. zł z programu modernizacji, 1 mln zł z budżetu państwa, 369,5 tys. zł od Komendanta Głównego PSP, pochodzące z firm ubezpieczeniowych i 270 tys. zł z samorządu.

Kolejne inwestycje to:

Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku o część garażową i socjalną

Celem inwestycji jest rozbudowa jednego z garaży Komendy Powiatowej PSP w Pucku tak, aby funkcjonariusze i pojazdy pożarnicze znajdowały się w jednym obiekcie (obecnie strażacy do wozów bojowych dobiegają przez plac, a wozy znajdują się w trzech odrębnych obiektach). Planuje się, że powstanie 5 boksów garażowych. W 2017 roku opracowano dokumentacje projektową. Zaplanowano obiekt o następujących parametrach:

  • kubatura 2638,64 m3,
  • powierzchnia użytkowa 773,54 m2,
  • 5 stanowisk garażowych.

Budowę rozpoczęto w 2018 roku, a planowane zakończenie 2019 rok. Wartość podpisanej umowy 3.352,5 tys. zł. Zaawansowanie prac to 78% . Wykonano stan surowy. Obecnie wykonywane jest pokrycie dachu, trwają prace instalacyjne i tynkarskie oraz montowana jest stolarka okienna. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W tym roku na inwestycje przeznaczono 3 mln 332 tys. zł.

Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącej strażnicy z uwagi na konieczność zapewnienie odpowiedniego miejsca garażowego dla nowo pozyskanego sprzętu pożarniczego oraz poprawę warunków socjalnych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową. Zaplanowano obiekt o następujących parametrach:

  • kubatura 1500 m3,
  • powierzchnia użytkowa 300 m2,
  • 4 stanowisk garażowych (tym jedno do wykonywania przeglądów).

W 2018 roku rozpoczęto budowę. Zakończenie inwestycji planuje się w 2020 roku. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2.100 tys. zł. Obecnie wykonano fundamenty pod planowaną rozbudowę.

Nadbudowa budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Celem inwestycji jest wykonanie nadbudowy istniejącego obiektu z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego miejsca dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW PSP w Gdańsku, z powodu przejęcia jednego pietra przez Pomorski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dokumentację projektową opracowano w 2014 roku. Zaplanowano nadbudowę o następujących parametrach:

  • kubatura 1800 m3,
  • powierzchnia użytkowa 575,8 m2.

Budowę rozpoczęto w 2017 roku. Planowane zakończenie to 2019 rok. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 4.614 tys. zł. Zaawansowanie prac wynosi 91%. Wykonano nadbudowę budynku. Obecnie trwają prace wykończeniowe.

W 2018 roku na inwestycje przeznaczono 2 mln 131 tys. zł

Foto. KW PSP Gdańsk

o autorze

Redakcja/Łukasz