Co roku zwiększa się nakład finansowy na system ratowniczo – gaśniczy, a to wszystko dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości – powiedział dzisiaj wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Oprócz tego, dzięki pewnym zmianom przepisów ponad 14,3 tysięcy jednostek OSP otrzyma dodatkowe wsparcie z budżetu państwa.

„Kilkaset tysięcy druhen i druhów, wraz z wyposażeniem poszczególnych jednostek, to jest wielki potencjał, który pomaga zapewnić bezpieczeństwo, reagować na wszystkie zdarzenia, które tego wymagają” – mówił Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński podkreślił, że jednostki OSP wymagają wsparcia ze strony podmiotów publicznych.

„Rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększa rokrocznie nakłady na system ratowniczo-gaśniczy. Pomiędzy 2015 a 2018 rokiem zwiększyliśmy nakłady z budżetu państwa na jednostki OSP o ponad 30 proc. Ponadto w programie modernizacji służb mundurowych, który jest aktualnie realizowany (…) dla jednostek OSP przewidzieliśmy kwotę 501 mln zł i z tej kwoty jednostki OSP korzystają już trzeci rok” – wyliczał Jarosław Zieliński.

Dzięki dobrej współpracy rządu oraz samorządu udało się w tym roku zakupić 490 samochodów ratowniczo – gaśniczych, zaś w roku ubiegłym 370.

Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo dużą i ważną role w wyjazdach do zdarzeń.

„Te jednostki muszą być odpowiednio wyposażone i odpowiednio wyszkolone, ale jednostki OSP to nie tylko działalność ratownicza. To jest również krzewienie kultury fizycznej, udział w różnego rodzaju uroczystościach, podejmowanie działań związanych z tradycją, z historią, z inną działalnością na terenie gmin i powiatów” – mówił gen. brygadier Leszek Suski.

„W tej chwili pali nam się składowisko odpadów w województwie lubelskim. Powierzchnia tego pożaru to ponad 5 tys. metrów kwadratowych. Działa tam 27 zastępów, połowa z nich to zastępy OSP” – mówił Komendant Główny.

„To świadczy o tym, jakie jest nasze podejście do jednostek ochotniczych straży pożarnych” – dodał.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu briefingu prasowego.

o autorze

Redakcja