Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał młodszego brygadiera Jarosława Chodorowskiego na stanowisko Rektora – Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Chodorowski ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i studia doktoranckie w Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w SGSP między innymi jako kierownik pracowni, później trafił do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie pełnił funkcję naczelnika wydziału nauczania i naczelnika wydziału kształcenia.

Od 2018 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Stanowisko Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej obejmie 1 maja. Zastąpi nadbryg. Pawła Kępkę.

Foto. KP PSP Kłodzko 

o autorze

Redakcja/Łukasz