Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyło się otwarcie ofert, a w zasadzie oferty złożonej w przetargu na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

W ubiegłym miesiącu Komenda ogłosiła postępowanie przetargowe na dostawę trzech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla komend powiatowych/miejskich PSP w Poznaniu, Chodzieży i Turku z napędem 4×4, kabiną sześcioosobową i zabudową w układzie skrytek 3+3+1 lub 4+4+1.

Każdy samochód powinien być wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10 procent pojemności zbiornika wody, autopompę dwuzakresową o wydajności 3900 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i 250 l/min przy ciśnieniu 4 MPa, działko wodno-pianowe DWP 32, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wciągarkę o uciągu min. 80 kN.

W wyznaczonym terminie do zamawiające wpłynęła tylko jedna oferta, została złożona przez firmę Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z Kielc. Jej wartość to 3 239 820 zł brutto, natomiast Komenda Wojewódzka PSP zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3 mln 240 tys. zł brutto.

Firma zadeklarowała wykonanie zamówienia do końca października br.

Foto. Grzegorz Fortuna

o autorze

Redakcja/Łukasz