Lubelska ‘jedynka’ to jedna z sześciu jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej.

Jednostka zlokalizowana jest przy ulicy Antoniego Szczerbowskiego, została powołana z dniem 1 lipca 1992 roku rozkazem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Feliksa Deli. Jest ona – wspólnie z Komendą Miejską – historycznym kontynuatorem Lubelskiej Straży Ogniowej powstałej w 1873 oku.

Rejon operacyjny JRG 1 to blisko 260 kilometrów kwadratowych, zamieszkiwany przez ponad 220 tysięcy osób. W jego skład wchodzą: centrum, północne dzielnice Lublina oraz gminy Garbów i Jastków.

Obecnie w jednostce pełni służbę 91 strażaków, z czego 88 w systemie zmianowym (Zmiana 1 i 2 – 29 osób, zmiana 3 – 30 osób) i trzech w systemie codziennym. Dowódcą jest kpt. Konrad Wójcik.

W 2019 roku siły i środki JRG 1 brały udział w 2280 interwencjach.

Strażacy mają do dyspozycji między innymi dwa średnie samochody ratowniczo – gaśnicze, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, samochód ratownictwa technicznego, dwa samochody ratownictwa chemicznego, samochód specjalny z drabiną, nośnik kontenerów wraz z trzema kontenerami, lekki samochód ropoznawczo – ratowniczy i samochody operacyjne.

Na bazie jednostki funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego LUBLIN-1, jedna z trzech na terenie województwa lubelskiego. Realizuje poziom gotowości operacyjnej A, B, C. W jej skład wchodzi 69 funkcjonariuszy oraz średni samochód ratownictwa chemicznego Iveco, lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes, średni samochód ratownictwa technicznego Renault, średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault i lekki samochód ropoznawczo – ratowniczy Skoda. W ubiegłym roku grupa odnotowała 20 interwencji.

Foto. Jacek Krupa 

Profil na FB: https://www.facebook.com/Fotografia.Ratownicza.Jacek.Krupa/

o autorze

Redakcja/Łukasz