Komenda Powiatowa PSP w Brzegu za pieniądze z budżetu państwa rozbuduje Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Grodkowie. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg.

Zakres zadania pod nazwą ‘Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie Komendy Powiatowej PSP w Brzegu’ obejmuje: przebudowę wraz z rozbudową budynku strażnicy w części garażowej, modernizację pomieszczeń socjalnych, przebudowę wewnętrznej instalacji gazu, modernizację wiat i wspinalni, rozbiórkę budynku gospodarczo-garażowego i stacji paliw, montaż zbiornika nadziemnego na olej napędowy, budowę budynku myjni samochodowej, przebudowę placów manewrowych, budowę zaplecza sportowego i termomodernizację obiektów JRG Grodków.

Wszystkie prace powinny zostać zakończone do końca października 2020 roku. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa w ramach ‘Programu modernizacji’.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl