Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudzińskim powołał nowego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego i uzyskaniu – zgodnie z ustawą o PSP – zgody wojewody małopolskiego nowym komendantem wojewódzkim z dniem 29 marca został st. bryg. Marek Bębenek. Wręczenie aktu powołania dokonał dzisiaj wiceminister Jarosław Zieliński.

Marek Bębenek ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa (obecnie Szkoła Aspirantów) w Krakowie. W latach 1983 – 2016 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie. Był m.in. Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, Dowódcą JRG i Komendantem Powiatowym PSP. W 2016 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zastąpił nadbrygadiera Stanisława Nowaka, który odszedł na emeryturę pod koniec lutego br.

o autorze

Redakcja/Łukasz