Komenda Powiatowa PSP w Kędzierzynie-Koźlu otrzyma nową drabinę – poinformowała nasz serwis Opolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.

W styczniu 2018 roku Komendant Powiatowy PSP w Kędzierzynie-Koźlu brygadier Mirosław Stadniczuk informował radnych powiatu radnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, że istnieje realna groźba, że 27-letni samochód Iveco 140.25 z 37-metrową drabiną mechaniczną, który znajduje się w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 nie przejdzie badań technicznych i powiat pozostanie bez tego typu pojazdu.

Od tego czasu minął ponad rok i postanowiliśmy zapytać w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu jak ta sytuacja została lub zostanie rozwiązana. W imieniu Komendanta odpowiedział nam st. bryg. Krzysztof Jurczyński – naczelnik wydziału technicznego KW PSP.

Okazuje się, że drabina zostanie wymieniona. Komenda Powiatowa PSP w Kędzierzynie-Koźlu została wskazana jako użytkownik końcowy samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną o wysokości 40 metrów, który zostanie zakupiony w ramach projektu ‘Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych’ realizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i współfinansowanego ze środków unijnych.

Dokładna data zakupu nie jest znana, ale prawdopodobnie będzie to 2020 rok.

Foto. Jakub Balant

o autorze

Redakcja/Łukasz