Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak ogłosił zbiórkę sprzętu, który zostanie przekazany ukraińskim strażakom.

Zapotrzebowanie, które otrzymała strona Polska obejmuje:

1. Kamery termowizyjne,

2. Agregaty prądotwórcze (o mocy co najmniej 400 kVA),

3. Węże pożarnicze 32 mm, typu T,

4. Węże pożarnicze 51 mm, typu T,

5. Węże pożarnicze 77 mm, typu T,

6. Agregaty pompowe o wydajności co najmniej 600 l/min, z kompletem węży,

7. Prądownice,

8. Motopompy o wydajności nie mniejszej niż 600 l/ min z kompletem węży,

9. Agregaty prądotwórcze o mocy 100 – 150 kV,

10. odzież specjalna typu NOMEX (może być z napisem PSP),

11. Strażackie buty specjalne,

12. Hełmy strażackie,

13. Rękawice strażackie,

14. Rękawice ochronne dla ratowników,

15. Kominiarki pod hełmy strażackie,

16. Torby medyczne typu PSP R-1.

Sprzęt pożarniczy zbierany jest do poniedziałku 28 lutego 2022 roku do godz. 12:00 w komendach miejskich/powiatowych PSP i do godz. 15:00 w komendach wojewódzkich PSP.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie tylko sprzętu wymienionego w zapotrzebowaniu ze strony ukraińskiej – informuje Komenda Główna PSP.

 

Foto. ilustrujące Fotografia-Ratownicza M.K 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl