30 września w formie wideokonferencji i pod przewodnictwem Komendanta Głównego PSP odbyło się spotkanie Grupy Regionalnej Afryka/Europa/Bliski Wschód INSARAG. 

W spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób z krajowych punktów kontaktowych do spraw INSARAG. W 2020 roku Państwowa Straż Pożarna sprawuje przewodnictwo w Grupie, które z uwagi na pandemię zostało wydłużone o kolejny rok.

Głównymi punktami dyskusji w czasie spotkania był plan pracy INSARAG na lata 2021-2026, wprowadzenie w życie nowych wytycznych INSARAG (od stycznia 2021), aktualizacja przedsięwzięć, które odbyły się w bieżącym roku w ramach Grupy oraz plan ćwiczeń certyfikacji i recertyfikacji na kolejne lata – informuje Komenda Główna PSP.

Foto. KG PSP 

o autorze

Redakcja/Łukasz