Dzisiaj odbyło się podpisanie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do wyników projektu  pt. „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych”.

Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy SGSP, a Reprezentantem Skarbu Państwa całość autorskich praw majątkowych do wyników Projektu została przekazana Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt pt. „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych” (‚FIREGUARD 2015’) został współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i był realizowany w latach 2011-2015 przez Konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, Arlen S.A., TEXA s.c. oraz Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o.

W ramach projektu powstała cała dokumentacja dotycząca nowego umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Foto. SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz