Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zatwierdził Skrypt ‘Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym’.  

Skrypt został opracowany przez starszego brygadiera doktora nauk medycznych Mariusza Chomoncika ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i st. bryg. w stanie spoczynku mgr Cezarego Dobrodzieja (rozdział ósmy).

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz