Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego działaniem ratowniczym kieruje osoba w sposób widoczny dla innych uczestników działań.

Dokładnie przepis znajduje się w Rozdziale 5 – Kierowanie działaniem ratowniczym.

Działaniem ratowniczym kieruje uprawniona osoba oznakowana w sposób widoczny dla innych uczestników działań ratowniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków podmiotów ksrg oraz stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonego na miejscu zdarzenia rozpoznania sytuacji, zasadności podjęcia działań ratowniczych.

Oznakowanie KDR to z reguły biała kamizelka z kolorowymi pasami.

Kamizelka z niebieskimi pasami przeznaczona jest dla KDR na poziomie interwencyjnym. Kierującym może być: członek OSP, komendant gminny, strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej, dowódca zastępu PSP, dowódca sekcji PSP, zastępca dowódcy zmiany PSP, dowódca zmiany PSP, zastępca dowódcy JRG PSP, dowódca JRG PSP.

Kierowanie interwencyjne podczas działań z udziałem grup specjalistycznych realizowane jest przez dowódcę grupy.

Kamizelka z zielonymi pasami zarezerwowana jest dla KDR na poziomie taktycznym, czyli zastępcy dowódcy JRG, dowódcy JRG, funkcjonariusz wyznaczony przez komendanta, komendant powiatowy/miejski PSP.

Kamizelka z brązowymi pasami przeznaczona jest dla KDR na poziomie strategicznym. Kierowanie strategiczne przejmowane jest w następującej kolejności: oficer wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego, komendant wojewódzki PSP, oficer wyznaczony przez Komendanta Głównego PSP, Komendant Główny PSP.

Foto. Grzegorz Pitek 

o autorze

Redakcja/Łukasz