Pod koniec lutego do konsultacji trafił kolejny projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiany są związane z umundurowaniem strażaków.  

Tym razem zmianie poddany zostanie załącznik nr 2 rozporządzenia MSWiA z 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

1.6.2 Wymagania Ogólne

Obecnie:

Ubranie specjalne powinno spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności WE.

Otrzymuje brzmienie:

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN-469 oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy EP-EN 15614.

1.6.3 Wymagania szczególne

Tytuł otrzymuje brzmienie ‘Wymagania szczegółowe dla kurtki i spodni ubrania specjalnego spełniających wymagania normy PN-EN 469’

Całkowicie zmieniony zostanie punkt 1.6.3.1 Opis ogólny.

Otrzymuje brzmienie:

Ubranie powinno być wykonane z tkaniny zewnętrznej, z warstwą termoizolacyjną. W przypadku wykonania kurtki z odpinanymi warstwami konstrukcyjnymi, wymagane jest trwałe naniesienie na wszywce identyfikacyjnej nakazu używania kompletnej kurtki, a użycie kurtki pozbawionej wewnętrznych warstw ochronnych powinno być w jednoznaczny sposób widoczne na zewnątrz kurtki.   
Dolna krawędź kurtki powinna być zabezpieczona przed podsiąkaniem wody do góry na warstwę termoizolacyjną.
Dopuszcza się oznakowanie kurtki i spodni napisami identyfikującymi formację, które powinny spełniać normę PN-EN 469 w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.
Nogawki spodni powinny być szerokie, umożliwiające swobodne zakładania na cholewkę buta strażackiego według pkt 1.9, od dołu zabezpieczone przed podsiąkaniem wody do góry na warstwę termoizolacyjną. Dopuszcza się zastosowanie na wysokości kolan dodatkowych wkładów i wzmocnień chroniących stawy kolanowe.

Uchylony zostaje punkt 1.6.3.3. Szczegółowy opis wyglądu spodni.

Dodaje się pkt 1.6.4. w brzmieniu:

1.6.4. Wymagania szczegółowe dla kurtki lekkiej ubrania specjalnego spełniającej wymagania normy EP-EN 15614

1.6.4.1. Opis Ogólny

Dopuszcza się oznakowanie kurtki lekkiej napisami identyfikującymi formację, które powinny spełniać wymagania PN-EN 15614 w zakresie rozkorzeniania się płomienia.

Autorzy nowelizacji w uzasadnieniu poinformowali, że zmiany w rozporządzeniu nie wprowadzają kolejnych dodatkowych wymagań technicznych dla ubrań, a jedynie porządkują istniejące wymagania, gdyż eliminuje te z nich, które pokrywają się obowiązującą normą PN-EN 469, były sprzeczne z normą i powodowały utrudnienia dla producentów ubrać specjalnych i podnosiły koszty produkcji.

o autorze

Redakcja/Łukasz