Tylko u nas. Komenda Główna Państwowej Straż Pożarna otrzymała dodatkowe miliony na realizację projektu DAR. Wiemy już jakie pojazdy wkrótce trafią do strażaków.

Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” w skrócie DAR realizowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej od 2016 roku. W tym czasie do komend w cały kraju trafiły nowe między innymi drabiny, podnośniki, agregaty prądotwórcze i trenażery.

22 lipca został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie pomiędzy Komendantem Głównym PSP a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakłada on zwiększenie całkowitej wartości projektu ze 141 milionów do ponad 217 milionów złotych i wydłuża okres kwalifikowalności wydatków do 31 marca 2021 r.

Zakres rzeczowy projektu został rozszerzony o nowe zadania:

Samochód specjalny z drabiną SD-30 – 7 szt.

Samochód specjalny z drabiną SD-37, SD-40 – 13 szt.

Samochód z podnośnikiem SHD-23 – 8 szt.

Samochód z podnośnikiem SHD-40 – 5 szt.

Kontener paliwowy – 1 szt.

Agregat prądotwórczy na przyczepie o mocy min. 40 kVA – 1 szt.

Agregat prądotwórczy na przyczepie o mocy min. 100 kVA – 5 szt.

Przeprowadzenie postepowań przetargowych zaplanowano na trzeci i czwarty kwartał 2019 roku, natomiast dostawy na pierwszy, drugi i czwarty kwartał 2020 roku.

Listy odbiorców poznamy po ogłoszeniu postępowań przetargowych.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl