Będą kolejne samochody dla jednostek Wojskowej Straży Pożarnej. 3 Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła dzisiaj duży przetarg.

Przedmiotem postępowania jest dostawa w latach 2019 – 2020 siedemnastu samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na pięć zadań.

Zadanie 1 – dostawa sześciu lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 150 KM, manualną skrzynią biegów, wyciągarką i kabiną czterodrzwiową, jednomodułową. Zabudowa z materiałów odpornych korozji, z tyłu tablica LED do wyświetlania komunikatów, na wyposażeniu m.in. aparaty OUO, zestaw PSP R-1, defibrylator, piła ręczna do cięcia szyb klejonych, gaśnice, latarki, radiotelefony, kamera termowizyjna, na pozostały sprzęt należy wykonać mocowania.

Odbiorcy:

2019 r.: WSP 1 dywizjon lotniczy Leźnica Wielka, 44 Baza Lotnictwa Morskiego, 21 Baza Lotnictwa Taktycznego,

2020 r.: WSP 56 Baza Lotnicza Inowrocław, 12 Baza Bezzałogowych Statków, 43 Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Zadanie 2 – dostawa sześciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4 z kabiną brygadową. Każdy wóz powinien być wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10-12% pojemności zbiornika wody, autopompę dwuzakresową o wydajności 2500 l/min, działko wodno-pianowe, zestaw narzędzi hydraulicznych, armaturę wodno-pianową, agregat prądotwórczy, zestaw PSP R-1 itp.

Odbiorcy:

2019 r.: WSP 1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz – Skład Dolaszewo, Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz, 10 Brygada Kawalerii Pancernej, 1 Regionalna Baza Logistyczna – Skład nr 2 Toruń

2020 r.: WSP 4 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Krapkowice, 2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Hajnówka.

Zadanie 3 – dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 (dopuszcza się napęd 6×6) z trzyosobową kabiną. Wymagany zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10-12 % pojemności zbiornika wody, autopompa o wydajności 3200 l/min, działko wodno-pianowe o wydajności 1600-2400 l/min i sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Odbiorcy:

2019 r.: WSP 4 Regionalna Baza Logistyczna Wrocław – Skład Wędrzyn

Zadanie 4 – dostawa trzech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych 6×6 lub 8×8 z kabiną trzyosobową oraz zbiornikiem wody o pojemności 10000 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego, autopompą o wydajności 6000 l/min i działkiem wodno-pianowym.

Odbiorcy:

2019 r.: WSP Centrum Szkolenia WL Poznań,

2020 r.: WSP Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Wędrzyn, 10 Brygada Kawalerii Pancernej.

Zadanie 5 – dostawa ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 6×6, kabiną trzyosobową, zbiornikiem wody o pojemności 8000 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego, działkiem wodno-pianowo-proszkowym o wydajności 1600-2400 l/min i 10 kg/s, agregatem proszkowym o pojemności max. 250 kg, agregatem śniegowy CO2 – 2Xas 30 i sprzętem wymieniony w specyfikacji.

Odbiorcy:

2019 r.: WSP 44 Baza Lotnictwa Morskiego.

Pierwsze samochody powinny pojawić się w jednostkach pod koniec listopada 2019 roku, natomiast całe zamówienie zostanie zakończone w październiku 2020 roku.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w 2020 roku z prawa opcji, które zakłada dostawę sześciu lekkich ratowniczo – gaśniczych, sześciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, czterech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych i jednego ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Opcja powinna zostać wykonana do listopada 2020 r.

Zwycięzców przetargu poznamy na przełomie marca i kwietnia.

Foto. CSWL Drawsko

o autorze

Redakcja/Łukasz