W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne wspólne warsztaty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Jednostki Wojskowej GROM oraz Wojskowego Instytutu Medycznego.

Wspólne szkolenie jest możliwe dzięki porozumieniu o wzajemnej współpracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i GROM-u.

Wiodącym tematem szkolenia były zagadnienia ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem śmigłowca oraz praca na pokładzie. Poza procedurami MEDEVAC, ćwiczono również postępowanie z pacjentem we wstrząsie krwotocznym. W tym zakresie podzielono się doświadczeniami pracy w HEMS oraz tymi wynikającymi z działań bojowych. Przeprowadzono szereg scenariuszy ćwiczeniowych, których wykonanie było możliwe dzięki wsparciu Centrum Symulacji WIM – informuje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jednym z celów warsztatów było także zapoznanie ratowników LPR z pracą na pokładzie śmigłowców Black Hawk.

Foto. LPR

o autorze

Redakcja/Łukasz