Podczas ostatniej sesji Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował o przekazaniu kolejnych środków na zakup samochodów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uzasadnieniu do uchwały poinformowano, że po podjęciu uchwały w czerwcu o wsparciu jednostek OSP do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły kolejne pisma od wójtów i burmistrzów o środki finansowe na zakup samochodów i sprzętu. W odpowiedzi Urząd zaproponował dotację w wysokości 70 tysięcy złotych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego i 100 tysięcy złotych na zakup średniego i ciężkiego samochodu. Gminy, które zadeklarowały, że przy tak określonym dofinansowaniu zrealizują zadanie otrzymają środki.

I tak, dzięki dotacji gminy zamierzają kupić lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze dla OSP Kąty Węgierskie, OSP Mroczki-Rębiszewo, OSP Nowa Kornica, OSP Ossów, OSP Izabelin, OSP Pustelnik, OSP Dawidy, OSP Bronowo – Zalesie, OSP Dębe Wielkie i OSP Ożarów Mazowiecki.

Średnie samochody ratowniczo – gaśnicze mają trafić do OSP Szczeglacin, OSP Niemojki, OSP Malcanów, OSP Milanówek, OSP Nowa Wieś, a ciężki do OSP Sobolew.  

Ponadto dofinansowany zostanie zakup sprzętu:

OSP Kuczbork-Osada – 20 250 zł – ubrania specjalne (5 kpl.) i kamera termowizyjna,

OSP Czerniejew – 21 415 zł – ubrania specjalne (5 kpl.), obuwie i hełmy,

OSP Rozbity Kamień – 61 347 zł – hełmy, ubrania specjalne, AED, agregat prądotwórczy, miernik wielogazowy, detektor prądu, lanca gaśnicza, kamera termowizyjna i parawan,

OSP Brzóza – 12 000 zł – motopompa,

OSP Kromnów – 65 000 zł – quad,

OSP Szymanów – 25 900 zł – ubrania specjalne (6 kpl.),

OSP Ciachcin – 15 000 zł – motopompa, agregat prądotwórczy, piła, narzędzia ratownicze,

OSP Tłubice – 10 000 zł – motopompa, piła, narzędzia ratownicze.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl