W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej powstała aktualizacja Ceremoniału Pożarniczego PSP. Kilka dni temu projekt trafił do jednostek organizacyjnych PSP, kapelanów PSP i związków zawodowych.

Poniżej publikujemy cały projekt.

o autorze

Redakcja/Łukasz