Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej złożyła dokumenty dotyczące dofinansowania projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”.

Szacowana wartość projektu to ponad 292 miliony złotych, z czego dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności ma wynieść ponad 248 milionów złotych.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i umowa zostanie podpisana Państwowa Straż Pożarna zamierza kupić pięć średnich samochodów ratownictwa technicznego, około 120 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, 80 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych, 32 lekkie samochody rozpoznawczo – ratownicze dla grup ratownictwa technicznego i chemicznego, 22 mikobusy, 25 lekkich samochodów zaopatrzeniowych o DMC do 3,5 t i 5 samochodów zaopatrzeniowych o ładowności min. 6 ton.

W przypadku średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych będą zamawiane wozy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego w wersji standardowej, standardowej pierwszowyjazdowej i systemem piany sprężonej oraz napędem 4×4 i 4×2.

Projekt ma być realizowany w latach 2022-2023. 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl