W piątek 29 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok odbyły się ćwiczenia kompanii straży pożarnej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar lasu w obrębie oddziałów leśnych 20 i 21. Według zgłoszenia pożar obejmował obszar ok. 2 ha. Silny wiatr powodował dalsze rozprzestrzenianie się ognia na inne oddziały. Obecna na miejscu Straż Leśna poinformowała natomiast, że w rejonie pożaru znajdowały się dwie osoby, pracujące przy wyrębie lasu. Podczas prowadzonych prac jedno z drzew przygniotło pracownika wyrębu.

Na miejsce skierowano wydzielone siły i środki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Kompanii Gaśniczej OSP nr IV i Kompanii OSP „Częstochowa – Koniecpol”.

Celem ćwiczeń było:

  • Doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych kompanii OSP na obszarach leśnych w natarciu i obronie
  • Organizacja zaopatrzenia wodnego podczas działań gaśniczych na obszarach leśnych
  • Doskonalenie współdziałania związków taktycznych straży pożarnej
  • Sprawdzenie stanu wyszkolenia poszczególnych zastępów, ocena stanu technicznego wyposażenia i dokumentacji pojazdów
  • Ocena funkcjonowania stanowiska kierowania w zakresie alarmowania jednostek
  • Podniesienie poziomu wyszkolenia osób ćwiczących
  • Przypomnienie i doskonalenie umiejętności dotyczących dostarczania wody na duże odległości
  • Doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem łączności radiowej oraz wykorzystywania kanałów ratowniczo – gaśniczych podczas prowadzenia działań
  • Doskonalenie umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pomocy przed medycznej

Foto. 112czestochowa.eu

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl