Dzisiaj wieczorem kierownictwo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisało porozumienie z przedstawicielami służb mundurowych.

Główne punkty porozumienia to dwie podwyżki, pierwsza w wysokości 655 zł brutto na etat od 1 stycznia 2019 roku (wraz z nagrodą roczną), druga 500 złotych od 1 stycznia 2020 r., 100 procent płatne nadgodziny, zmiany wejdą w 2019 roku., usunięcie z ustawy emerytalnej granicy wieku 55 lat i wprowadzenie dodatku dla funkcjonariuszy posiadający 25 lat służby i nadal pozostaną w służbie, ta zmiana ma obwiązywać od 01.01.2021r.

W przyszłym roku obie strony będą rozmawiać o zrównaniu statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Strony pozostają przy rozbieżnych stanowiskach w sprawie waloryzacji uposażeń i przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej.

Ostatnim puntem porozumienia jest opracowanie wieloletniego programu rozwoju służb mundurowych podległych MSWiA na lata 2021-2024, ze szczególnym uwzględnieniem uposażeń.

Porozumienia, jakie dzisiaj podpisaliśmy, jest najlepszym porozumieniem, jakie udało się wynegocjować. Nie jest ono doskonałe, nie mniej jednak, jak na dzień dzisiejszy, uważam, że jest to milowy krok – powiedział Rafał Jankowski Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Protest służb mundurowych trwał kilka miesięcy, w tym czasie oflagowano siedziby Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej. 2 października ulicami stolicy przeszła manifestacja służb mundurowych, ale dopiero masowe zwolnienia lekarskie policjantów, a później strażaków skłoniły rządzących do porozumienia ze strona związkową.

Foto. MSWiA

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl