W województwie pomorskim zakończyły się pierwsze w tym roku krajowe ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego pod kryptonimem ‘LAS 2021’.

Głównym celem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków Centralnego Obwodu Operacyjnego do zwalczania skutków długotrwałych pożarów lasów. Ponadto miały na celu sprawdzenie stopnia przygotowania kadry dowódczej do kierowania działaniami ratowniczymi na wszystkich poziomach.

W ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. W sumie ponad 450 strażaków i 130 pojazdów.

o autorze

Redakcja/Łukasz