Biuro Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pozyskuje i kupuje sprzęt ochrony indywidualnej, który jest wykorzystywany podczas działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jak informuje Zespół Prasowy Komendy Głównej PSP, do tej pory Biuro Logistyki pozyskało z Agencji Rezerw Materiałowych tysiąc maseczek ochronnych typu FFFP 3 i za kwotę 1 mln 100 tys. złotych kupiła 200 kompletów ubrań ochronnych indywidualnych (pakiet biologiczny wyposażony w maseczkę, gogle oraz rękawiczki ochronne), 5000 ubrań ochronnych typu 5B, 7000 litrów płynu dezynfekującego, 1000 maseczek jednorazowych chirurgicznych, 16 300 par rękawiczek lateksowych.

Dodatkowo Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak złożył wnioski o dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na łączną kwotę 22,6 miliona złotych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 19,8 mln zł na potrzeby komend wojewódzkich oraz 2,8 mln zł na potrzeby KG PSP i szkół PSP.

Zakupiony i pozyskany sprzęt będzie podzielony i przekazany do dyspozycji komendantów wojewódzkich PSP i komendantów szkół PSP.

Foto. PSP 

o autorze

Redakcja/Łukasz