Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej jest zakażone koronawirusem – informuje Polska Agencja Prasowa.

Zakażony został Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Dariusz Matczak i jego zastępcy.

Ciągłość funkcjonowania komendy i dowodzenia jest zachowana, gdyż obowiązki zostały przekazane, na podstawie upoważnienia i zgodnie z procedurami, wyznaczonej osobie – przekazała Komenda Główna PSP.

Jednocześnie KG PSP zapewnia, że Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu współpracuje z państwową inspekcją sanitarną i stosuje się do jej zaleceń. Praca odbywa się zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego.

o autorze

Redakcja/Łukasz