Opolski samorząd województwa przeznaczył już 300 mln złotych na pomoc adresowaną do różnych grup mieszkańców regionu dotkniętych epidemią koronawirusa – poinformował marszałek województwa Andrzej Buła.

Pomoc otrzymają również opolskie Ochotnicze Straże Pożarne. Za niemal cztery miliony złotych do wszystkich 528 jednostek trafią pakiety z zestawami środków ochrony osobistej, by mogły w sposób bezpieczny pomagać mieszkańcom.

Do połowy maja Zarząd Województwa Opolskiego ma podjąć decyzję o dofinansowaniu projektu pt. ‚Doposażenie jednostek OSP Województwa Opolskiego w sprzęt służący przeciwdziałaniu pandemii COVID-19′, jego wartość to 2,6 mln zł.

Środki zostaną przeznaczone między innymi na zakup sprzętu, namiotów pneumatycznych i profesjonalnych kombinezonów wielokrotnego użytku.

Pracujemy nad tym projektem razem z zarządem wojewódzkim OSP, by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby strażaków – powiedział marszałek Andrzej Buła.

o autorze

Redakcja/Łukasz