5 listopada Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Ustawa wprowadza zasady tworzenia tak zwanego korytarza życia, umożliwiającego sprawny dojazd służb ratowniczych na miejsce wypadku.

W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu będzie obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu będzie obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu będą obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Kierujący pojazdem innym niż uprzywilejowany nie będzie mógł korzystać z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w wyżej opisany sposób.

Ustawa reguluje również jazdę na suwak. Przepisy określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują również zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Ustawa wejdzie w życie 21 dni od dnia ogłoszenia, czyli na przełomie listopada i grudnia.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl