20 października w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie słuchacze XXVIII Turnusu kształcenia dziennego złożyli uroczyste ślubowanie.

Po przejściu procesu rekrutacji i naboru do służby kandydackiej, odbyciu 5-tygodniowego zgrupowania poligonowego, był to kolejny, a zarazem jeden z najważniejszych etapów strażackiej drogi zmierzającej do zakończenia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania działań ratowniczych i zarządzania nimi, otrzymania stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej i rozpoczęcia służby stałej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Ślubowanie złożyło 91 słuchaczy, w tym dwie kobiety.

Ślubowaniem na sztandar wyróżnieni zostali słuchacze:

  • Łukasz Gondek
  • Arkadiusz Bazan
  • Michał Polek
  • Michał Otręba

Foto. kdt Adrian Socha

o autorze

Redakcja/Łukasz