Ponad 15 tysięcy razy krakowscy strażacy interweniowali w ubiegłym roku. Do akcji wyjeżdżali średnio co 33 minuty.

Według danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w 2019 roku strażaccy interweniowali 15 927 razy, z czego 3328 to pożary, 10 263 miejscowe zagrożenia, 2336 fałszywe alarmy.

W 2019 roku w porównaniu do roku 2018 ilość pożarów wzrosła o 11%, miejscowych zagrożeń o 30%, natomiast ilość alarmów fałszywych zmniejszyła się o 1,5 % – informuje Komenda Miejska PSP w Krakowie.

Wśród Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych najwięcej interwencji odnotowały JRG 3 – 3173, JRG 5 – 2249 i JRG 2 – 1861.

Ubiegły rok był pracowity również dla druhów z powiatu krakowskiego.

Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wyjeżdżali do 3514 zdarzeń na terenie powiatu i 243 w Krakowie. Z kolei jednostki spoza KSRG były dysponowane do 3271 zdarzeń w powiecie i 629 w Krakowie.

Foto. KM PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz