Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił przetarg na dostawę czternastu samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Całe zamówienie zostało podzielone na cztery części:

Część 1 – 10 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4. Każdy samochód wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 3000 – 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody, autopompę typu A16/8-2,5/40, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, wyciągarkę, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, węże W-75, W-52, W-110, przełączniki, klucze, drabinę nasadkową, zestaw narzędzi hydraulicznych składający się z wyważacza do drzwi i przecinacza do cięcia prętów, kabli i pedałów w samochodach.

Odbiorcy: OSP Cekcyn, Chlebowo, Gościeradz, Janowice, Kołodziejewo, Łążyn, Radzyń Chełmiński, Strzygi, Szubin i Świętosław.

Część 2 – Jeden ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5/32 4×4 dla OSP Przysiersk.

Część 3 – Jeden ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 9/50 6×6 z kabiną 3-osobową dla OSP Gąsawa.

Część 4 – Dwa ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze GCBA 9/32 6×6 z kabiną 3-osobową dla OSP Gębice i OSP Wąbrzeźno.

Wartość całego zamówienia to prawie 13 milionów złotych, z czego 8,4 mln to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Jeśli przetarg zostanie pozytywnie zakończony samochody trafią do jednostek na początku grudnia br.

Foto. Mikołaj Kuras/UMWKP

o autorze

Redakcja/Łukasz