W województwie mazowieckim trwa wdrażanie pilotażowego programu polegającego na zakupie łodzi dla jednostek OSP.

Program był tematem spotkania nadbryg. Jarosława Nowosielskiego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z Wojciechem Radeckim Dyrektorem Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Romanem Jaworskim Naczelnikiem Wydziału Ochrony Ludności w ww. departamencie. W spotkaniu uczestniczył również st. bryg. Dariusz Stumski Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Z przeprowadzonej przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie analizy zagrożeń m.in. zagrożenia powodziowego wynika, że 410 jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się w pobliżu rzek, z czego 301 jednostek nie posiada na swoim wyposażeniu łodzi. Wynikiem analizy stała się konieczność zakupu łodzi z wyposażeniem  dla 52 jednostek OSP w województwie mazowieckim. Zakup łodzi pozwoli na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek na najwyższym poziomie, w tym zapewni zachowanie właściwego potencjału logistycznego podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych, w szczególności powodzi – informuje Komenda Wojewódzka PSP.

Środki trafią do Komend Powiatowych i Miejskich PSP, które kupią łodzie wraz z wyposażeniem i użyczą je jednostkom OSP.

Foto. Łukasz Rutkowski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl