Dwieście tysięcy złotych zamierza przekazać Miasto Łomża na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Łomży.

Wniosek w tej sprawie zostanie rozpatrzony przez łomżyńskich radnych jeszcze na majowej sesji Rady Miejskiej.

Wiemy jak ważną rolę pełnią strażacy, dlatego jako samorząd miasta musimy dbać o komfort ich pracy. Profesjonalizm i poświęcenie z jakim wykonują swoje zadania, wymagają  odpowiedniego sprzętu i jestem przekonany, że inwestycja w nowy wóz przełoży się na wzrost bezpieczeństwa naszych mieszkańców – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

– Tabor, którym obecnie dysponujemy zestarzał się, co powoduje jego większą awaryjność, a dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa mieszkańców miasta i  powiatu niezbędny jest niezawodny sprzęt – powiedział Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży kpt. Jacek Bargielski, dziękując jednocześnie władzom Łomży za dobrą współpracę i zrozumienie potrzeb jednostki.

Szacowana wartość nowego wozu to ponad milion złotych. Zakup zostanie zrealizowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku, która wyłoży większość kwoty. Pozostałe środki mają pochodzić z budżetów Miasta Łomża i okolicznych gmin.

Postępowanie przetargowe na dostawę wozu było już przeprowadzone, ale zostało unieważnione z powodu braku ofert. Prawdopodobnie w najbliższym czasie przetarg zostanie ponownie ogłoszony.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl