W najbliższych latach Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wyprowadzi się ze zmodernizowanej za kilka milionów złotych bazy na lotnisku w Balicach.

Nowa baza zlokalizowana będzie w miejscowości Kokotów w gminie Wieliczka. 30 kwietnia Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło postępowanie przetargowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Kokotowie, gmina Wieliczka wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Wykonany projekt musi obejmować budowę między innymi budynku operacyjno-socjalnego, płyty przedhangarowej i miejsc postojowych śmigłowca, platformy, rampy i torowiska pod przesuwnicę, strefy FATO, instalację paliwową ze zbiornikiem podziemnym i niezbędnych przyłączy. Firma, która wygra będzie musiała również uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, na użytkowanie i wpis lotniska do rejestru lotnisk.

Obecna baza LPR, która znajduje się na lotnisku Kraków-Balice kilka lat temu przeszła modernizację za około 6 milionów złotych, część środków wyłożyła Unia Europejska.

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w wojskowej części lotniska oraz stanowiskiem Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, które uznało, że brak już możliwości dalszego funkcjonowania bazy na terenie lotniska, oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało zmuszone do znalezienia nowej lokalizacji – powiedział pod koniec 2018 roku w rozmowie z Gazetą Wyborczą Krzysztof Jakubiak z biura prasowego Ministerstwa Zdrowia.

W ciągu kilku lat Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zamierza wyprowadzić również się z Bydgoszczy od Osielska i z Gliwic do Katowic.

Foto. Grzegorz Pitek

o autorze

Redakcja/Łukasz