Na początku maja jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach w województwie podkarpackim wzbogaciła się o nowy sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

Jednostka otrzymała między innymi quada z przyczepką, kamerę termowizyjną, wentylator oddymiający, pompę szlamową, rozpieracz kolumnowy, dwa aparaty powietrzne, cztery radiotelefony nasobne, 40 odcinków węży tłocznych, miernik wielogazowy, armaturę wodną, zestaw do zabezpieczenia miejsc wypadków i bosaki dielektryczne.

Dodatkowo druhowie wzbogacili się o 24 komplety ubrań specjalnych, hełmy, buty, kominiarki, rękawice i latarki.

Wartość sprzętu to 270 tysięcy złotych. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 i budżetu Gminy Lutowiska.

Foto. materiały jednostki

o autorze

Redakcja/Łukasz