Zarząd Wojewódzka Małopolskiego kilka dni temu zatwierdził wyniki konkursu ‘Małopolskie Remizy 2018’.

Konkurs ‘Małopolskie Remizy’ jest organizowany od 2009 roku, w jego ramach samorządy z terenu województwa mogą pozyskać środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie remontów w strażnicach OSP, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 136 wniosków, jeden został wycofany przez gminę.

3 kwietnia Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa dokonała oceny merytorycznej wniosków zgodnie z kryteriami. Efektem prac komisji jest lista rankingowa, która została pozytywnie oceniona przez Zarząd. Dofinansowanie trafi do 83 gmin na łączną kwotę 2 milionów 999 751 złotych.

Lista gmin przedstawia się następująco.

Foto. Grzegorz Fortuna

o autorze

Redakcja/Łukasz