Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków w ramach zadania ‘Mazowieckie Strażnice OSP-2018’. Do podziału jest pięć milionów złotych.

– Bardzo cenię pracę strażaków ochotników, ich zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do służby. Dla mnie są to lokalni bohaterowie, na których można liczyć w trudnych momentach. Sam jestem druhem i wiem, że potrzeby OSP są duże. Dlatego od lat wspieramy strażaków, chociażby dofinansowujemy zakup samochodów pożarniczych czy specjalistycznego sprzętu. Tym razem środki z naszego budżetu przeznaczymy na remonty strażnic – mówi marszałek Adam Struzik.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej może złożyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 tysięcy złotych. Samorząd gminy lub miasta może ubiegać się o wsparcie tylko dla jednej jednostki OSP.

Uzyskane środki można przeznaczyć na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania prac remontowych, a także sfinansowanie kosztów pracy i niezbędnej dokumentacji. Co ważne uzyskane wsparcie powinno być wydane do końca tego roku. Szansę na środki mają tylko te jednostki, których strażnica jest własnością lub pozostaje w użytkowaniu wieczystym gminy lub miasta lub samej jednostki OSP.

Wnioski należy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub ul. Skoczylasa 4, 03-464 Warszawa, z dopiskiem: „Wniosek „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2018″. Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 kwietnia br.

Szczegóły, w tym formularz zgłoszeniowy, na stronie www.mazovia.pl, w zakładce Bezpieczeństwo.

Foto. powisle112.info

o autorze

Redakcja/Łukasz