W tym roku nie zostanie zrealizowany Program ‚OSP-2020’ – taką decyzję podjął Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program ‘OSP-2020’ ruszył na początku lutego, na jego realizację zarezerwowano osiem milionów złotych. Samorządy mogły starać się o wsparcie do 100 tysięcy złotych na zakup nowego ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, do 70 tysięcy złotych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. A w przypadku sprzętu do ratownictwa medycznego/ technicznego/ drogowego dofinansowanie nie mogło przekroczyć 50% wartości poszczególnej wnioskowanej rzeczy.

Tegoroczna edycja Programu trafiła jednak do śmietnika.

Samorząd Województwa Mazowiecka zdecydował, że cała kwota – 8 mln zł – zostanie przeznaczona na zakup środków ochronnych dla strażaków-ochotników.

Planowany jest zakup 81 tys. maseczek jednorazowych, 8 tys. kombinezonów ochronnych, 216 tys. par rękawic jednorazowych, ponad 2 tys. kompletów ubrań specjalnych, blisko 11 tys. worków na odpady (120 l) i 5420 litrów płynu do dezynfekcji.

 Po dokonaniu przez Województwo Mazowieckie zakupu środków zabezpieczających będą one sukcesywnie przekazywane wszystkim samorządom gminnym z terenu województwa mazowieckiego, w celu przekazania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w KSRG – informuje Urząd Marszałkowski.

o autorze

Redakcja/Łukasz